STRONA GABINETÓW PARTNERSKICH ORAL-B

III Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA”

25 września 2018

III Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych „Zawód higienistki i asystentki wart POZNANIA”

           Już po raz trzeci w Poznaniu w dniach 21-22.09.2018 odbył się Ogólnopolski Zjazd Higienistek i Asystentek Stomatologicznych. W tym roku po raz pierwszy wydarzenie to znalazło się w programie naukowym 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej 27 edycji CEDE, bez wątpienia edukacyjnego wydarzenia 2018 roku. To z pewnością ogromny powód do dumy, nadający Zjazdowi prestiżu, ale także wyraźny sygnał, że higienistki i asystentki są traktowane przez lekarzy jako ważni członkowie zespołu stomatologicznego. W Zjeździe wzięło udział ponad 300 uczestników, na sali oprócz higienistek i asystentek obecni byli również stomatolodzy.

          Pierwszego dnia odbyło się 5 wykładów z dziedziny profilaktyki, pedodoncji, periodontologii i chirurgii, został poruszony również temat bardzo ważny dla higienistek stomatologicznych, a mianowicie; problemy związane z kształceniem (szkoła policealna/licencjat). Hig.stom. Katarzyna Ostrowska organizatorka tego wydarzenia rozpoczęła dyskusję o przyszłości zawodu higienistki stomatologicznej w Polsce, o wyzwaniach i możliwościach tego zawodu. Dwa wykłady zostały przeprowadzone w „parach” – lekarz-higienistka; hig.stom. Dorota Karlik i dr n.med. Witold Jurczyński spec.periodontolog oraz hig.stom. Natalia Szeląg i ppłk. lek.stom. Remigiusz Budziłło spec. protetyk. Oba team-y przedstawiły zasady współpracy pomiędzy higienistkom i lekarzem dentystą w periodontologii (Karlik-Jurczyński) i chirurgii stomatologicznej (Szeląg-Budziołło) - wzajemna współpraca, wsparcie i rekomendacja jest bardzo ważna dla obydwu stron i ma ogromny wpływ na sukces kliniczny. Ciekawym tematem budzącym wiele zainteresowania był „Mały pacjent” w ujęciu periodontologicznym przedstawiony przez dr n.med. Angelikę Kobylińską. Lek.dent. Mieczysław Jakub Pietrzyk spec. periodontolog zaprezentował słuchaczom wykład nt. współpracy asysty z operatorem podczas zabiegu na przyzębiu.

         W drugim dniu 22.09.2018 odbyły się warsztaty, w których udział wzięło 178 osób. Uczestnicy mieli możliwość skorzystania z 6 różnych szkoleń warsztatowych m.in. Instruktaż pacjenta protetycznego, prowadzenie pacjenta z zaburzeniami hormonalnymi, motywowanie rodziców, młodzież oraz dzieci, prawidłowa higienizacja (praca na typodontach) z podziałem na osoby początkujące i zaawansowane, a także urządzenia do higienizacji dedykowane pacjentom periodontologicznym. Instruktorami byli specjaliści zajmujący się na co dzień higieną i profilaktyką swoich pacjentów (Renata Dziedzicka, Aleksandra Jurć, Anna Michalska, Magdalena Michałowska, Katarzyna Ostrowska, Natalia Szeląg).

       Partnerem merytorycznym wydarzenia była Instytut Blen-a-Med & Oral-B, który jednocześnie zapewnił wsparcie produktowe dla części warsztatów. Przesłaniem głównym III Ogólnopolskiego Zjazdu Higienistek i Asystentek Stomatologicznych jest oprócz potrzeby zmian w procesie kształcenia higienistek stomatologicznych również przypomnienie wartości instruktażu prawidłowej higieny jamy ustnej pacjenta - podążając za wypowiedzią Katarzyny Ostrowskiej z wykładu inauguracyjnego: "Najważniejsza dla zdrowia jamy ustnej jest nie profesjonalna higienizacja, ale edukacja pacjenta. Ma się nauczyć, jak dbać o zęby, a my mamy wiedzę i umiejętności, by go tego nauczyć"