STRONA GABINETÓW PARTNERSKICH ORAL-B

Rozwojowe higienistki

23 kwietnia 2019

Rozwojowe higienistki

 

Od kilku lat można zaobserwować wzrost aktywności związanej z dokształcaniem i podnoszeniem swoich kwalifikacji wśród higienistek stomatologicznych. Jak w każdym zawodzie medycznym, tak i w tej grupie, higienistki mają świadomość konieczności stałego rozwoju kompetencji zawodowych. Od pięciu lat istotnym wydarzeniem branżowym jest Olimpiada Higienistek, w której od zeszłego roku mogą wziąć udział również pracujące absolwentki tego kierunku. Warto przyjrzeć się bliżej tej formie dokształcania, w której organizacje od zeszłego roku zaangażowana jest Polska Akademia Profilaktyki Stomatologicznej, a współpomysłodawcą i partnerem merytorycznym jest Instytut blend-a-med Oral-B. Do tej pory w Olimpiadzie wzięło udział łącznie 3292 uczennic i absolwentów, w tym rekordowa ilość 1092 osób w bieżącej edycji.

Jak wygląda struktura Olimpiady Higienistek:

  • I etap: 

od 01 lutego 2019 do 01 kwietnia 2019 dostępny jest test on-line, identyczny dla wszystkich uczestników, składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Każda uczestnik po zarejestrowaniu na www.olimpiadahigienistek.pl  może podejść jednokrotnie do rozwiązywania testu. Uczestnicy, którzy uzyskają minimum 60% poprawnych odpowiedzi, zostaną zakwalifikowani do II etapu Olimpiady

 

  • II etap:

14 kwiecień 2019r. udostępniony zostaje test on-line składający się z 30 pytań jednokrotnego wyboru, podczas rozwiazywania testu występuj limit czasowy- 60 minut. Do III etapu Olimpiady przechodzi 12 najlepszych uczestników z dwóch grup; uczennic i absolwentów, którzy udzielili co najmniej 70% poprawnych odpowiedzi i osiągnęli najkrótszy czas

 

  • III etap:

23-24.05.2019 podczas III Międzynarodowego kongresu PAPS w Warszawie. Wyłonione z II etapu 24 osoby wezmą udział w części teoretycznej, która zaplanowana jest na dzień 23.05.2019r. Z tej grupy zostanie wyłonionych 6 najlepszych uczennic i 6 najlepszych absolwentów, którzy uzyskali najlepsze wyniki w części teoretycznej -, wezmą oni udział w  części praktycznej w dniu 24.05.2019

 

Organizatorzy Olimpiady Higienistek za cel postawili sobie wspieranie środowiska higienistek stomatologicznych w Polsce, motywowanie ich do pogłębiania wiedzy z zakresu higieny stomatologicznej, promocji i profilaktyki zdrowia jamy ustnej. Dzięki uczestnictwu w tym wydarzeniu zarówno uczennice jak i pracujące absolwentki mogą podnosić kwalifikacje zawodowe.

Za merytoryczną wartość olimpiady odpowiadają znani specjaliści:

Prof. Dr hab. N.med. Marzena Dominiak

Dr n.med. Maciej Nowak

Dr n.med. Tomasz Kercz

Dr n.med. Tomasz Dzieniakowski

Lic.hig.stom. Karolina Kopciewicz-Kozicka

Dypl.hig.stom. Anita Walczak

Warto zaznaczyć, że organizatorzy położyli nacisk nie tylko na stronę merytoryczną, ale również zadbali o atrakcyjność w zakresie gratyfikacji laureatów.

 Miejsca I, II i III w obu grupach nagradzane są nagrodami rzeczowymi o dużej wartości.

Za zajęcie I miejsce:

-Wycieczka dla 2 osób na Wyspy Kanaryjskie

-Bon o wartości 500 zł na zakupy w Kol-Dental Plandent

-Szczoteczka elektryczna Oral B Braun Genius 9000

-Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym we współpracy z Instytutem Blend-a-med Oral-B

-Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Poldent: „Koferdam – czy to trudne?”

-Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym przez Polską Akademię Profilaktyki Stomatologicznej

Za zajecie II miejsca:

Weekend Spa w hotelu Irena Eris

Szczoteczka elektryczna Oral-B Braun Genius 9000

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym we współpracy z Instytutem Blend-a-med Oral-B

Za zajecie III miejsca:

Wyjazd na Golfa z Kol-Dental Plandent

Szczoteczka elektryczna Oral-B Braun Genius 9000

Bezpłatne uczestnictwo w szkoleniu organizowanym we współpracy z Instytutem Blend-a-med Oral-B

Demo-unit: pokazowa szczoteczka elektryczna Oral-B

„Weź udział w V edycji Olimpiady Higienistek, a tak jak ja, zyskasz jeszcze więcej energii i motywacji do dalszego rozwoju” zachęca laureatka zeszłorocznej edycji Olimpiady Higienistek Paula Woźniak. Wszystkie uczestniczki Olimpiady, które dotarły do finału zgodnie podkreślają, że udział w tym wydarzeniu sporo zmienił w ich życiu zawodowym, współpracownicy i szefostwo z podziwem patrzą na ambitne higienistki, a dla kilu z nich Olimpiada była przepustką do wymarzonej pracy.

Wszelkie informacje dostępne są na stronie www.olimpiadahigienistek.pl

 hig.stom. Katarzyna Ostrowska