STRONA GABINETÓW PARTNERSKICH ORAL-B

TestDrive

TestDrive polega na testowaniu szczoteczki elektrycznej Oral-B w gabinetach stomatologicznych, który został zaprojektowany specjalnie dla profesjonalistów w trosce o pacjentów. Jesteśmy dumni, że udało nam się stworzyć program z udziałem lekarzy dentystów i higienistek stomatologicznych skoncentrowany na poprawie zdrowia jamy ustnej pacjentów, poprzez danie im możliwości przetestowania działania szczoteczki elektrycznej Oral-B w gabinecie, przeprowadzenia z nimi instruktażu prawidłowego szczotkowania zębów oraz polecenia danego produktu lub jego sprzedaży bezpośrednio w gabinecie.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że zadbaliśmy o najwyższe standardy higieny podczas przeprowadzaniu testu, dzięki:

  • zastosowaniu jednorazowych końcówek dla każdego pacjenta,
  • stosowaniu folii ochronnej, zakładanej na szczoteczkę podczas mycia zębów, blokującej dostawanie się śliny na rączkę szczoteczki,
  • opracowaniu procedury czyszczenia i dezynfekcji rączki szczoteczki umożliwiających bezpieczne użyce szczoteczki przez następnego pacjenta.
Program TestDrive pozostaje w zgodzie z obecnymi standardami higieny obowiązującymi w gabinetach stomatologicznych oraz ragulacyjnymi wymogami bezpieczeństwa.